Zámek a muzeum v Přerově

Zámek a muzeum v Přerově

Přerovský zámek slouží jako výstavní prostor a depozitář přerovského muzea.

Můžete zde vidět např. expozice:

Archeologie Přerovska, doba kamenná, lovci mamutů...
Třída ze 17. století (z doby Komenského)
Památník Jana Amose Komenského
Třída a kabinet měšťanské školy z doby Rakousko-Uherska
Třída z doby 1. republiky (1918-1938)
Třída z 50. let 20. století
Entomologie
Mineralogie
Odboj na Přerovsku 1914-1989
Vyhlídková věž s vedutami Přerova z let 1593 - 1940

 

Více na www.prerovmuzeum.cz