Státní hrad Šternberk

Státní hrad Šternberk

Hrad Šternberk, původně obranné středověké sídlo s dochovanou válcovitou věží a zbytky

opevnění hlavního paláce, láká návštěvníky nevšední atmosférou. Půvabné kulisy hradu

potom tvoří okolní lesopark a dnešní podhradí. Historie hradu Šternberka je bezprostředně spjata

s rodem Šternberků i s pohnutými chvílemi českých dějin – s husitskými válkami, s potomky

českého krále Jiřího z Poděbrad, s knížaty z Min­strberka i s třicetiletou válkou,

během které město i hrad značně utrpěly.

Více na www.hrad-sternberk.cz