Státní hrad Bouzov

Státní hrad Bouzov

Jeden z našich nejkrásnějších hradů, kde se točily známé pohádky i filmy.

Hrad Bouzov byl založen na počátku 14. stol., pravděpodobně rodem pánů z Bouzova.

Je plně zařízen a vybaven. Nejcennější částí je novogotická hradní kaple,

vybavená gotickým oltářem a vyzdobená náhrobními kameny řádových mistrů z let 1395-1515.

Hradní zbrojnice, původní gotický sál starého hradu, je vybavena ukázkami zbraní, zvláště

zajímavé jsou obranné štíty z 13. a 15. stol. a popravčí meč z r. 1677.

Další info na www.hrad-bouzov.cz