Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyně

Mladečské jeskyně se nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví .

Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín.

Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky.

Podrobnosti na www.caves.cz