Otevření zoo a online prodej vstupenek.

30.04.2020

Zoo je znovuotevřena od čtvrtka 30. 4. 2020 od 9:00. Dle nařízení vlády je možné vstupenky nyní zakoupit pouze v elektronické formě, jiná podoba nákupu není možná!

Pod odkazem ONLINE PRODEJ VSTUPENEK umístěným i na titulní straně našich webových stránek, můžete již nyní pořídit online vstupenky. Po jejím uhrazení přijde na e-mail elektronická vstupenka s QR kódem, kterou si můžete vytisknout nebo stačí QR kód na displeji mobilního telefonu přiložit ke čtecímu zařízení u vstupních turniketů. Držitelé karty ZTP mají nárok na slevu, kterou si vyberou v posledním kroku objednávky. Parkovné je pro návštěvníky prozatím zdarma, vstup s jakýmkoli psím plemenem je povolen pouze na vodítku a s náhubkem.
Návštěvníci, jenž mají nakoupené platné vstupenky nebo permanentky z dřívějška je mohou rovněž využít.

Vstupenky lze zakoupit i na místě pomocí mobilního telefonu, odkaz na on-line nákup najdete na internetu nebo na informačních cedulích v prostoru hlavního vstupu. Vstupenky je možné zaplatit pouze pomocí on-line platby kartou!

V celém areálu je nutné dodržovat zvýšená hygienická opatření a řídit se návštěvním řádem. Zavřené jsou pavilony a vnitřní expozice, je nutné udržovat určené rozestupy, nosit roušku a dbát pokynů zaměstnanců zoo.